Uravalmennus apuun urasi käännekohdassa

Työelämä on murroksessa. Yritysten toiminta- ja johtajuuskulttuuri muuttuvat. Meidän kunkin tulee löytää uudenlaisia tapoja työn tekemisen ja päivittää suhtautumistamme työhön.  Työelämä suosii joustavia, nopeasti oppivia ja muuntautumiskykyisiä hyviä tyyppejä, joilla on hyvä itsetuntemus, hyvä käsitys osaamisestaan ja vahvat vuorovaikutustaidot.

Työurat muuttuvat lyhyemmiksi ja projektimaisemmiksi ja työnantajat vaihtuvat. Useilla meistä saattaa olla samaan aikaan useampia työnantajia verkottuvassa maailmassa. Tarvitsemme vahvoja itsemme johtamisen taitoja, jotta aikamme ja energiamme riittävät, sekä itseohjautuvuutta vastataksemme itsenäisesti työmme tuloksellisuudesta.

Työn merkityksellisyys keskiöön

Me HRM Partnersilla uskomme, että tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset ja ihmiset, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi. Se tuo työn tekemiseen intoa, suuntaa ja yritteliästä asennetta.

Itselle merkityksellisen työn määrittäminen edellyttää itsensä hyvää tuntemista.

Oman työn merkityksellisyyden kirkastamisen lisäksi jokaisen meistä tulee kehittyä johtamisessa – niin itsemme johtamisessa kuin muidenkin johtamisessa.  Perinteisten organisaatiomallien, ja jopa esimiesten, käydessä harvinaisemmiksi menestyvät he, jotka osaavat johtaa hyvin itseään, omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Hyväksi johtajaksi taas kehittyy oppimalla itsestään.

Koetko sinä tekeväsi merkityksellistä työtä? Jos emmit vastaustasi tai vastasit kieltäväsi, tutustu uravalmennuksen tuomaan hyötyyn ammatillisen tulevaisuutesi kirkastajana. Uravalmennus on tutustumista itseensä; motivaatioonsa, arvoihinsa ja tavoitteisiinsa.

Uravalmentaja apuun urasi käännekohdassa

Monille oman uran suunnittelu on ollut aika sattumanvaraista. Vaihtoehtoja poissulkemalla on löytynyt mielekäs opiskelupolku, joka on avannut ovia eteenpäin. Vain harvat ovat osanneet proaktiivisesti ja systemaattisesti pohtia tulevaisuuttaan, osaamistaan ja osaamisensa kehittämistä. Useimmiten se tapahtuu vasta pakon edessä. Kaikki työ vaatii osaamisen ja asenteenkin toistuvaa päivittämistä.

Uravalmentaja haluaa monipuolistaa ajatteluasi – auttaa sinua näkemään erilaisia näkökulmia ja olemaan avoin erilaisille vaikutteille. Valmennus- tai coachingprosessin tuloksena pystyt tekemään laadukkaita päätöksiä ja priorisoimaan tekemistäsi oikeisiin asioihin.

Sain uravalmentajan kanssa käydyistä keskusteluista todella hyviä ajatuksia, vinkkejä, joita edelleen käytän työelämässäni.

Koin uravalmennuksen erittäin hyvänä mahdollisuutena pohtia mitä haluan, mitä osaan, mitä haluan oppia, minne haluan edetä.

Career Coaching gave me the 'can-do' feeling.

Valmennuksessa ymmärsin, ettei kannata mennä paniikkiin ja tyytyä mihin tahansa työhön. Minulla on tässä mahdollisuus etsiä unelmieni työpaikkaa.