Ura- ja muutosvalmennus tai työelämäcoaching – apua työelämäsi käännekohdissa

Työelämä on murroksessa, organisaatioiden toiminta-ja johtajuuskulttuurimuutoksineen.  Meidän kunkin tulee löytää uudenlaisia tapoja työn tekemisen ja päivittää suhtautumistamme työhön.  Kaikki työ vaatii osaamisen ja asenteenkin toistuvaa päivittämistä.

Työurat muuttuvat lyhyemmiksi ja projektimaisemmiksi ja työnantajat vaihtuvat.  Työelämä suosii joustavia, nopeasti oppivia ja muuntautumiskykyisiä hyviä tyyppejä, joilla on hyvä itsetuntemus, hyvä käsitys osaamisestaan ja vahvat vuorovaikutustaidot.

Varmista osaamisesi ajantasaisuus ja johda uraasi oikeaan suuntaan

Oman työn organisointi, ajan ja energian johtaminen, omasta uudistumisesta huolehtiminen, oppimisen oppiminen, omien verkostojen rakentaminen ja niissä toimiminen ovat yksittäisen yksilön tarvitsemia taitoja. On hyvä miettiä mm.

  • Miten johdan itseäni paremmin?
  • Miten käytän aikaani ja suuntaan tekemistäni?
  • Miten huolehdin urakehityksestäni?
  • Miten varmistan osaamiseni ajantasaisuuden ja johdan uraani oikeaan suuntaan?
  • Kuinka rakennan verkostoja ja teen niissä töitä?

Työelämäcoaching  ja uravalmennus uudistumisen tueksi

Toimintaympäristön, omistuksen tai strategian muutostilanteessa työnantajasi voi tarvita toisenlaista osaamista. Muutosten myötä syntyy uusia rooleja ja mahdollisuuksia siirtyä toisiin tehtäviin. Ehkäpä näköpiirissä olevat uudet tehtävät eivät olekaan itselle merkityksellisiä, tai takkisi tuntuu jopa tyhjältä. Henkilövaihdos voikin olla sekä oman urasi että työnantajasi edun mukaista.

Uusi mielekäs rooli saattaa löytyä joko yrityksen sisältä tai sen ulkopuolelta.

Työn merkityksellisyys keskiöön

Uskomme, että tulevaisuudessa menestyvät ne yritykset ja ihmiset, jotka kokevat työnsä merkitykselliseksi. Se tuo työn tekemiseen intoa, suuntaa ja yritteliästä asennetta.

Oman työn merkityksellisyyden kirkastamisen lisäksi jokaisen meistä tulee kehittyä johtamisessa – niin itsemme kuin muidenkin johtamisessa.  Perinteisten organisaatiomallien, ja jopa esimiesten, käydessä harvinaisemmiksi menestyvät he, jotka osaavat johtaa hyvin itseään, omaa ajatteluaan ja toimintaansa. Hyväksi johtajaksi taas kehittyy oppimalla itsestään.

Koetko sinä tekeväsi merkityksellistä työtä? Jos emmit vastaustasi tai vastasit kieltäväsi, tutustu uravalmennuksen tai työelämäcoachingin tuomaan hyötyyn ammatillisen tulevaisuutesi kirkastajana. Valmennus on tutustumista itseensä; motivaatioonsa, arvoihinsa ja tavoitteisiinsa.

Coach apuun työelämäsi käännekohdissa

Monille oman uran suunnittelu on ollut aika sattumanvaraista. Vaihtoehtoja poissulkemalla on löytynyt mielekäs opiskelupolku, joka on avannut ovia eteenpäin. Vain harvat ovat osanneet proaktiivisesti ja systemaattisesti pohtia tulevaisuuttaan, osaamistaan ja osaamisensa kehittämistä. Useimmiten se tapahtuu vasta pakon edessä.

Uravalmentaja ja työelämäcoach haluavat monipuolistaa ajatteluasi – auttaa sinua näkemään erilaisia näkökulmia ja olemaan avoin erilaisille vaikutteille. Valmennus- tai coachingprosessin tuloksena pystyt tekemään laadukkaita päätöksiä ja priorisoimaan tekemistäsi oikeisiin asioihin.

Uusi ammatillinen suunta

Löydät meistä itsellesi työelämäcoachin ja uravalmennuskumppanin tilanteisiin, joissa haluat pohtia ja suunnitella työelämäsi ja urasi merkityksellistä jatkoa, sekä lähteä kulkemaan tavoitteellisesti uutta kohti.

Yksilöllisiin tarpeisiisi räätälöity valmennus tukee henkilökohtaista ammatillista kasvuasi, auttaa kohti tavoitteita sekä menestymään tulevaisuuden työelämässä. Kasvu, kehittyminen, tuottavuus ja hyvinvointi edellyttävät, että tiedät, kuka olet, mitä haluat, minne olet matkalla, sekä mitä työelämässä tapahtuu ympärilläsi. Kokemuksemme mukaan otollinen hetki kasvulle on usein työelämän muutoskohdissa.

Tässä ammatillisen kasvun prosessissa sparrarina ja coachina toimii kokenut valmentaja.

Lue lisää HRM Partnersin yksilöllisistä ratkaisuista uudistumiseen

 

Sain uravalmentajan kanssa käydyistä keskusteluista todella hyviä ajatuksia, vinkkejä, joita edelleen käytän työelämässäni.

Koin uravalmennuksen erittäin hyvänä mahdollisuutena pohtia mitä haluan, mitä osaan, mitä haluan oppia, minne haluan edetä.

Career Coaching gave me the 'can-do' feeling.

Valmennuksessa ymmärsin, ettei kannata mennä paniikkiin ja tyytyä mihin tahansa työhön. Minulla on tässä mahdollisuus etsiä unelmieni työpaikkaa.